Programowane to pisanie w języku programistów

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Ewangelia wg św. Jana

Twórca i Stwórca

Contents

Twórcami są nie tylko progamiści i pisarze, dlatego inspiracji do tworzenia wysokiej jakości kodu programu mamy wiele.

Pisarz i programista

Dobry programista i pisarz mają tę cechę, że łatwo można zrozumieć nie tylko tekst ale i głębię zawartą w nim, przekaz wychodzący poza treść ale też wynikający z formy.

Pytanie do Programisty

Czy dobry programista powinien być również dobrym pisarzem?

Tom Sapletta
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Tom Sapletta

Łączę doświadczenie z nowymi technologiami. Od 10 roku życia jestem pasjonatem komputerów i programowania. Moim pierwszym (mikro)komputerem był ZX-Spectrum a językiem programowania: Basic. Od 2010 roku programuję zawodowo, objektowo i funkcjonalnie w architekturach monolitycznych i mikro-usługowych. Obecnie tworzę architekturę ekosystemów dla liderów rynku w firmie Softreck.