INTELIGENTNE DOMY audycja w radiu Kontestacja, uwagi

Inspirując się audycją w radiu kontestacja o inteligentnych domach uzupełnię kilkoma przykładami i uwagami mój punkt widzenia na temat inteligentnej automatyzacji w mieszkaniach i inteligentnych domach

INTELIGENTNE DOMY audycja w radiu Kontestacja, uwagi

Audycja na kontestacji prowadzone przez Damiana Kleczewskiego, którego gościem był Maciej Turski, dotyczyła systemów, które istnieją i są montowane aktualnie na rynku.

Klienci systemów automatyki

Contents

Z praktyki gościa prowadzącego przez wiele lat firmę instalatorską, można dowiedzieć się wiele odnośnie technologii jak i specyfiki w branży automatyki oraz w branżach klientów.

Oprócz indywidualnych odbiorców systemów auotmatyki domowej, można wyodrębnić lokale na wynajem, mieszkania i pojdyncze pokoje.

W momencie kiedy system ma wielu użytkowników, gdzie dzielone są prawa pomiędzy użytkowników, podobnie jak w systemach alarmowych sporą rolę gra oprogramowanie, które ma za zadanie inteligentnie wspierać użytkowników w codziennej pracy czy domowych obowiązkach oraz rekreacji.

Ramy i zasięg inteligentnej automatyzacji

Temat inteligentnej automatyzacji poruszyłem już w artykule Mieszkania na wynajem, Pokoje na wynajem, Inteligentna Automatyzacja

To jeden z podstawowych przykładów, gdzie można wesprzeć mieszkańców inteligentnymi systemami,, idąc dalej, można wyodrębnić kilka podstawowych obszarów, gdzie istnieją już gotowe rozwiązania, ale zawsze można poszerzyć funkcjonalność oraz zasięg oddziaływania poprzez integrację z innymi systemami.

Niedawno uczestniczyłem w rozmowie z ekspertami firmy Mannesmann zajmującymi się stosowaniem nowowczesnych technologii w zwalczaniu problemów związanych z wilgocią.

Braliśmy pod rozwagę wiele rozwiązań wychodzących również poza problematykę wilgoci.

Rozwiązaniach bazujących na automatyce doprowadzały do jednego wniosku, że:

Kluczem jest oprogramowanie

Jednym z zagadnień była odpowiednia wentylacja przy zachowaniu temperatury punktu rosy.

Systemy jakie obecnie istnieją biorą pod uwagę własne rozwiązania, mechaniczne, elektroniczne, chemiczne, dlatego najbardziej uniwersalną warstwą jest warstwa oprogramowania, umożliwiająca integrację z innymi systemami najłatwiej i najszybciej.

Od czego zacząć w automatyce?

Jest wiele aspektów i korzyści warto jednak wziąć pod uwagę kwestie, które podobnie jak systemy już istniejące służą konkretnemu celowi.

System alarmowy jest dobrym przykładem, bo służy bezpieczeństwu, pośrednio wynikają z jego użytkowania korzyści ekonomiczne oraz komfortu.

Bezpieczeństwo

Myślę, że to dobry przykład jak należy spojrzeć na system intelgentnej automatyzacji w każdym miejscu, nawet w mieszkaniu.

W tym momencie warto zacząć od czujników, które będą informowały o bezpieczeństwie:

  • czujnik zalania w łazieńce, pralni, piwnicy
  • czujnik przekroczenia temperatury mogącej spowodować zamrożenie, oziębienie istotnej infrastruktury dla mieszkania czy domu.
  • czujnik przekroczenia wilgotności, lub lepiej czujnik z systemem monitorujący i sterujący w celu uzyskania temeperatury punktu rosy
Tom Sapletta
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Tom Sapletta

Łączę doświadczenie z nowymi technologiami. Od 10 roku życia jestem pasjonatem komputerów i programowania. Moim pierwszym (mikro)komputerem był ZX-Spectrum a językiem programowania: Basic. Od 2010 roku programuję zawodowo, objektowo i funkcjonalnie w architekturach monolitycznych i mikro-usługowych. Obecnie tworzę architekturę ekosystemów dla liderów rynku w firmie Softreck.